image description

Siyasal İletişim

Hizmetlerimiz

Siyasal İletişim

Siyasal İletişim

Siyasal iletişim, temelde bir ikna ve algı yönetimi sürecidir. Seçmenlere ulaşmak ve sürecin aday ve siyasi partinin lehine sonuçlanması için “doğru, tutarlı ve farklı” mesajlarla seçim sürecinin analiz raporları çıkarılmakta ve siyasi partilerin kurumsal kimliğini yerele uygulayarak bir yol çizilmektedir.